เชียงใหม่ ชงบิ๊กโปรเจ็กต์ครม.สัญจร "สนามบิน 2-ขนส่ง"

ผู้เขียน หัวข้อ: เชียงใหม่ ชงบิ๊กโปรเจ็กต์ครม.สัญจร "สนามบิน 2-ขนส่ง"  (อ่าน 811 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

etatae333

 • Administrator
 • เทพเจ้าราตรี
 • *
 • กระทู้: 19974
 • Country: th
 • คะแนนจิตพิสัย +9/-0
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • cmxseed

เชียงใหม่ ชงบิ๊กโปรเจ็กต์ครม.สัญจร "สนามบิน 2-ขนส่ง"

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ชง 3 โปรเจ็กต์ใหญ่ เข้าที่ประชุม ครม.สัญจรปลายเดือนนี้ดันโครงการสนามบินแห่งที่ 2 ต้องเกิด
ชี้นักท่องเที่ยวโตก้าวกระโดด เข็นโครงการขนส่งมวลชนเข้าสู่ขั้นตอนเร่งศึกษาออกแบบเสร็จให้ทันงบประมาณปี′59
พร้อมเสนอของบฯพัฒนาไบก์เลน นำร่องเส้นทางเวียงกุมกาม หวังลดปัญหาจราจร-ส่งเสริมเชียงใหม่เป็นเมืองจักรยานนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมนำเสนอโครงการ
พัฒนาจังหวัดที่สำคัญหลายโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จะมาประชุม ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 โดยมีโครงการ 3 อันดับแรก
ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณา ซึ่งถือเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วน คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
เชียงใหม่แห่งที่ 2 โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน

สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมาก
และต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แม้ขณะนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบันกำลังพัฒนาในหลายส่วน
เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะรองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มศักยภาพภายใน 15 ปี
แต่เมื่อดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เติบโตแบบก้าวกระโดดตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2558 ที่เพิ่มขึ้นถึง 67.7%
หากเทียบระหว่างปีต่อปี ดังนั้นจึงใช้การประเมินอัตราการเติบโตแบบปกติไม่ได้

การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องเตรียมแผนรองรับการเดินทาง
เข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายและเติบโตขึ้นอีก เพราะคาดว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ปัจจุบันจะสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวเต็มระบบได้ไม่ถึง 15 ปีอย่างแน่นอน

ส่วนโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ จะนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
พัฒนาไปสู่ขั้นตอนของการศึกษาออกแบบ โดยไม่ต้องเริ่มต้นทำการศึกษาใหม่ เนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ได้จัดทำขึ้นมาล่าสุดอย่างสมบูรณ์แล้ว สามารถนำผลการศึกษานี้มาใช้ในการพัฒนาได้เลยซึ่งคาดว่าจะใช้งบฯในการศึกษา
วิจัยและออกแบบราว 100 ล้านบาท ซึ่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่จะต้องออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบรถไฟ
ความเร็วสูงด้วย

ขณะที่โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานครอบคลุมพื้นที่รอบนอกตัวเมืองเชื่อมเข้าสู่ตัวเมืองและเขตคูเมืองเชียงใหม่ ถือเป็น
วาระเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยต้องส่งเสริมให้คนหันมาใช้จักรยาน
ให้มากขึ้น เพื่อลดการใช้รถส่วนตัวด้วยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและปลอดภัย
สำหรับคนใช้จักรยาน ซึ่งจะพัฒนาให้เชียงใหม่เป็นเมืองจักรยานได้ในอนาคต

ปัจจุบันเตรียมแผนจัดทำ 3 เส้นทาง คือ
1.เส้นทางรอบคูเมืองเชียงใหม่ ระยะทาง13.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 8 ล้านบาท
2.เส้นทางเวียงกุมกาม อำเภอสารภี ระยะทาง9.7 กิโลเมตร งบประมาณ 3.7 ล้านบาท 
3.เส้นทางสายพืชสวนโลก-พระธาตุดอยคำ-ไนท์ซาฟารี ระยะทาง 18 กิโลเมตร งบประมาณ 7.4 ล้านบาท
โดยกำลังรองบประมาณจากกรมพลศึกษา

นายสุริยะกล่าวว่า ยังมีอีกหลายโครงการที่เตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ ได้แก่ การขยายถนน 4 เลน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เส้นทางเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด-เวียงป่าเป้า-เชียงราย ระยะทาง 170 กิโลเมตร,
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 แนวใหม่ส่วนต่อขยายจากสนามกีฬาเชียงใหม่ 700 ปี ทะลุไปอำเภอแม่ริม,
โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง,
โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางหลวงหมายเลข 1095
เชียงใหม่-ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาเชื่อมโยงการค้าพื้นที่ชายแดน โดยการเชื่อมเส้นทางใหม่จากแม่แตงไปสู่อำเภอเวียงแหง ให้สามารถสัญจร
ได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเปิดด่านการค้าชายแดนบ้านหลักแต่ง โดยจะจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ชายแดนบ้านหลักแต่ง-กิ่วผาวอก
-สันต้นดู่ ที่จะเชื่อมกับประเทศพม่า ให้เป็นเมืองการค้าชายแดนในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาและแก้ปัญหาคลองแม่ข่าและระบบผันน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการบุกรุกทำลาย,
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ-อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย, โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ที่เตรียมนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้พัฒนาเป็นพลังงานขยะ เป็นต้น


Credit :: prachachat.net
นวดกระปู๋ นวดกระปู๋เชียงใหม่ นวดกระษัย ไซด์ไลน์ Sideline นวดน้ำมัน นวดอโรมา นวดแผนโบราณ อาบอบนวด ออน การบ้าน เรื่องเสียว ลายแทง หนังโป๊ AV เชียงใหม่