บตท.ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ นำร่องแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ผู้เขียน หัวข้อ: บตท.ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ นำร่องแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  (อ่าน 957 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

etatae333

 • Administrator
 • เทพเจ้าราตรี
 • *
 • กระทู้: 19978
 • Country: th
 • คะแนนจิตพิสัย +9/-0
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • cmxseed

บตท.ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ นำร่องแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

บตท.เดินหน้าร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ใช้ Securitization (การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) เป็นเครื่องมือระดมทุน นำร่องใช้
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยเป็นแห่งแรก


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นำโดย นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้การศึกษาหรือวิจัยร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน(Financial Instrument) สำหรับใช้ในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
กระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) มาใช้ในการบริหารต้นทุนทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าวว่า

"การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในวันนี้ นับเป็นความร่วมมือ
เพื่อนำนวัตกรรมการเงิน ผนวกกับระบบการศึกษา เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนโดยใช้เครื่องมือการเงิน ด้วยการนำกระบวนการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ หรือ "Securitization" นำมาบริหารสินทรัพย์และต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการร่วมมือดำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

บตท.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีบทบาทหลักในการระดมทุนเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
เชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนมาสู่ตลาดเงิน ทำให้เกิดการพัฒนาและการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจ
ที่วันนี้ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบให้ บตท.เป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการระดมทุน เพื่อการสร้างและซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยสำหรับคณาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนการให้ความรู้การทำ Securitization เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชน
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"


รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า
"การลงนามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินร่วมกัน โดย มช. และ บตท.จะร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกันดังนี้

1.เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา หรือวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินร่วมกัน

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน
 
3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
อย่างเป็นระบบและรูปธรรม

มช.และ บตท.จะร่วมกันจัดแนวทางการให้ความร่วมมือ ดังนี้

1.จะร่วมกันกำหนดขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษาหรือวิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้
หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการศึกษา

2.จะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของตนเข้าร่วมศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันอย่างเป็นประจำ
และจัดให้มีกิจกรรมเวทีอภิปรายหรือสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
ตลอดจนจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.จะประสานงานร่วมกันในการอาศัยทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรอื่นๆ
เช่น ข้อมูล ข้อสนเทศ สถานที่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ

4.จะประสานงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมร่วมกันในด่านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามบันทึกข้อตกลงนี้

5.ในการดำเนินกิจกรรมที่จะจัดให้มีขั้นตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งมหาวิทยาลัย และ บตท.จะเจรจาร่วมกันเพื่อกำหนดรายละเอียด หน้าที่
ความรับผิดชอบ ร่วมทั้งงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอดีตปลัดกระทรวงการคลัง
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์ หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามวันนี้ การลงนามในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอนาคต"

         
นางอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวเสริมว่า
"สำหรับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ตราสารหนี้ประเภท ABS หรือ Asset Backed Securities ระหว่าง บตท.
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย  บ้านพักของคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาให้มีสภาพดี
และมีเพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องการพักอาศัย อนึ่ง บตท.นั้นทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่มหาวิทยาลัย ให้สามารถมีเงินทุนนำไป
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยนำรายได้จากค่าเช่า หรือค่าบริการ มาเป็นกระแสเงินในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่นักลงทุน
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบการเงินของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐ โดย บตท.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการพัฒนา
เครื่องมือทางการเงินร่วมกับมหาวิทยาลัย"
นวดกระปู๋ นวดกระปู๋เชียงใหม่ นวดกระษัย ไซด์ไลน์ Sideline นวดน้ำมัน นวดอโรมา นวดแผนโบราณ อาบอบนวด ออน การบ้าน เรื่องเสียว ลายแทง หนังโป๊ AV เชียงใหม่