เดินหน้าแก้ปมชุมชนขยายตัว เตรียมผุดถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา

ผู้เขียน หัวข้อ: เดินหน้าแก้ปมชุมชนขยายตัว เตรียมผุดถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา  (อ่าน 2703 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

etatae333

 • Administrator
 • เทพเจ้าราตรี
 • *
 • กระทู้: 19978
 • Country: th
 • คะแนนจิตพิสัย +9/-0
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • cmxseed

เดินหน้าแก้ปมชุมชนขยายตัว เตรียมผุดถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา

หัวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมฯถนนเลี่ยงเมืองต้นเปาแจง หากชุมชนต่อต้านคัดค้านกรมทางหลวงชนบท
อาจโยกงบฯไปดำเนินโครงการอื่นที่ไม่มีปัญหาได้ ระบุวางแนวศึกษาถนนเลี่ยงเมืองไว้ 4 เส้นทาง คาดภายใน 3 เดือน
สามารถจบโครงการได้


ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การขยายตัวของชุมชน
รอบตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การค้า การบริหารราชการ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่น
ทั่วทั้งพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และจุดเชื่อมเส้นทางระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่กับชุมชนรอบนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเชื่อมเส้นทางไปสู่อำเภอสันกำแพง เพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่าง
ตัวเมืองเชียงใหม่กับอำเภอสันกำแพงมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการจราจร และช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้าง ถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา บริเวณแยก ทล.121บรรจบ ทล.1014
สายบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนงาน/โครงการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และสำนักงานงบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการศึกษาความเหมาะสม
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา บริเวณแยก ทล.121 บรรจบ ทล1014
สายบ่อสร้าง – ดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) พร้อมจัดทำรายงาน
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เนื่องจากแนวเขตทางของถนนโครงการจะต้องผ่านพื้นที่เอกชน
และชุมชนหลายแห่งซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและวิถีชีวิตในพื้นที่

ทั้งยังจะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อศึกษาแนวทางเลือกและกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแบบ
เชิงหลักการ (Conceptual Design) ของถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา บริเวณแยก ทล.121บรรจบ ทล.1014
สายบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนต่อขยายที่เชื่อมกับถนน ชม.3029
และ ชม.4039 เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมละสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ

การดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองต้นเปาฯ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 โดยมี ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการแล้วจะมีกำหนดแล้วเสร็จ
ในเดือนตุลาคม 2557 จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 240 วันหรือ 8 เดือน โดยการดำเนินงานจะมี 5 ขั้นตอนๆ

แรกเป็นการศึกษา ทบทวนและสำรวจข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนของการออกแบบรายละเอียดของโครงการ
และขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน


ขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างการสำรวจรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวเส้นทางต่างๆ
“สำหรับการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจะจัดประชุมใหญ่ 2 ครั้งๆ แรกเป็นการชี้แจงและเปิดโครงการ
เมื่อ 19 มิ.ย.2557 ที่เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ
ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาของโครงการ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจร และสามารถสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้นำชุมชน
ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และสัมภาษณ์กลุ่มย่อยที่เห็นว่าได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ ซึ่งการเข้าไป
สัมภาษณ์เชิงลึกได้ดำเนินการไปแล้ว 5 ครั้ง และมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ รวมทั้งการแถลงข่าวของ
จังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงการเปิดตู้ปณ.รับฟังความคิดเห็นอีกทางหนึ่งด้วย”

หัวหน้าโครงการฯ กล่าวและว่า

สำหรับแนวเส้นทางในการกำหนดนั้นจะมองเป็นโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทที่มีอยู่ โดยจุดเริ่มต้นที่บริเวณ
ถนนวงแหวนรอบกลาง ส่วนจุดปลายของถนนจะอยู่ที่ถนนชม.4039 ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งเบื้องต้นกำหนดไว้ใน 4 แนวทางหรือเส้นทาง ซึ่งการเลือกเส้นทางที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุดจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศดูจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายเส้นทางว่าจะต้องไม่กระทบกับชุมชน
ขนาดใหญ่ รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร

หัวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบฯ กล่าวอีกว่า ในหลักการพิจารณาเลือกเส้นทางก็จะดูพื้นที่ก่อน
จากนั้นค่อยดูว่าระยะห่างจากถนนเส้นทางเดิมกับถนนทางเลี่ยงห่างกันมากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าหากห่างมาก คนอาจจะ
ไม่นิยมใช้เส้นทางมากนัก จุดประสงค์ที่จะให้เป็นเส้นทางเลี่ยงก็น้อยลง แต่หากใกล้เกินไปคนใช้มากแต่อาจจะแออัด
ซึ่งก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่างไรก็ตามในการดำเนินการใน 5 ขั้นตอนจะทำไปพร้อมๆ กันคาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้
จะสามารถออกแบบและประเมินราคาได้ และคงใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนจากนี้ไปการศึกษาฯก็จะน่าจะจบ

“โครงการนี้ใช้งบประมาณในการศึกษา 9 ล้านบาท สว่นงบก่อสร้างยังไม่ได้คำนวณ เพราะต้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกเส้นทางและออกแบบด้วย ส่วนเรื่องของการเวนคืนที่ดินในการจัดประชุมชี้แจงโครงการก็มีเจ้าหน้าที่
ของกรมทางหลวงชนบทมาชี้แจงแล้วว่าจะมีอัตราการประเมินตามหลักการ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหา
เพราะมีการจ่ายค่าชดเชยให้หมด รวมถึงความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าในเวทีแรกก็เรียบร้อยดี
และในส่วนของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ทราบว่ากรมทางหลวงชนบท
ได้งบประมาณมาค่อนข้างจำกัด ถ้าหากโครงการศึกษาฯใดที่ชุมชนต่อต้านก็สามารถโยกงบประมาณไปทำอย่าง
อื่นก่อนได้”

ดร.ปรีดา กล่าวและชี้แจงอีกว่า

วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการฯนี้ ก็เพื่อศึกษาแนวทางเลือก และกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม พร้อมจัดทำ
แบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) ของถนนโครงการ และส่วนต่อขยายที่เชื่อมกับ ถนนชม.3029
และ ชม.4039 เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้าน วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการ
และเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการสำหรับพื้นที่ศึกษาครอบคลุม 4 อำเภอ 10 ตำบล
ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ในเขตตำบลท่าศาลา และตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอสันกำแพงครอบคลุมตำบลต้นเปา
สันกลาง แม่ปูคา สันกำแพง ทรายมูล และร้องวัวแดง อำเภอดอยสะเก็ดครอบคลุมตำบล สันปูเลย สำราญราษฏร์และแม่คือ
และอำเภอสันทรายครอบคลุมตำบลสันพระเนตร.


 
นวดกระปู๋ นวดกระปู๋เชียงใหม่ นวดกระษัย ไซด์ไลน์ Sideline นวดน้ำมัน นวดอโรมา นวดแผนโบราณ อาบอบนวด ออน การบ้าน เรื่องเสียว ลายแทง หนังโป๊ AV เชียงใหม่