12บิ๊กโปรเจ็กต์ในมือ คสช. เมืองแฝด-สนามบินเชียงใหม่2 ส่อวืด

ผู้เขียน หัวข้อ: 12บิ๊กโปรเจ็กต์ในมือ คสช. เมืองแฝด-สนามบินเชียงใหม่2 ส่อวืด  (อ่าน 810 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

etatae333

 • Administrator
 • เทพเจ้าราตรี
 • *
 • กระทู้: 19978
 • Country: th
 • คะแนนจิตพิสัย +9/-0
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • cmxseed

12บิ๊กโปรเจ็กต์ในมือ คสช. เมืองแฝด-สนามบินเชียงใหม่2 ส่อวืด

การเจริญเติบโตในอัตราเร่งของเมืองเชียงใหม่ นโยบายสารพัดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Projects)
ได้ถูกผุดขึ้นมาระลอกใหญ่ในช่วงรัฐบาลชุดที่แล้ว ทั้งโครงการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 โครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน
โครงการเชียงใหม่อาย โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว โครงการถนนวงแหวนรอบ 4 และโครงการมอเตอร์เวย์
ระหว่างเมืองเชียงใหม่-เชียงราย เป็นต้น


เมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ เหล่านี้ถูกผลักดันเต็มสูบในสมัยที่ "ธานินทร์ สุภาแสน" ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของเชียงใหม่ ขณะที่รัฐบาลในยุคที่ผ่านมาได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาคทางภาคเหนือ

ลุ้นขับเคลื่อน12 บิ๊กโปรเจ็กต์

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาในหลายด้านทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางบกและอากาศ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)


โครงการที่มีการผลักดัน ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง เนื่องจากปัจจุบันเชียงใหม่มีความแออัด
จำเป็นต้องมีการขยายเมืองออกไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคเหนือ ขณะที่จังหวัดลำพูน
และลำปางเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ มีความเหมาะสมรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตได้ โครงการนี้สภาพัฒน์ได้เคย
ศึกษาความเป็นไปได้แล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาทั้ง 3 เมืองให้เป็นเมืองแฝด

ขณะที่โครงการมอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองเชียงใหม่-เชียงราย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ระหว่างเชียงใหม่-เชียงราย
โดยจะขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร นอกจากนี้ก็มีแผนทำถนนวงแหวนรอบ 4 ของเชียงใหม่เพื่อเชื่อมโยง
ถนนวงแหวนจำนวน 8 เส้นทางระยะทางกว่า 37 กิโลเมตร เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว
ซึ่งมีแผนก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ดอยหลวงเชียงดาว

โครงการเชียงใหม่อาย (Chiang Mai Eye) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีแนวคิดก่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ซึ่งโครงการจะประกอบด้วยชิงช้าขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 120 เมตร สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งเมือง
จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางไปเที่ยวชมในจุดสูงสุด เหมือนเป็นแลนด์มาร์กของเมือง ในเบื้องต้นได้มีการ
สำรวจศักยภาพของพื้นที่ที่มีความเหมาะสม


สนามบินเชียงใหม่ 2 ส่อวืด

ทว่าในยุค คสช. โครงการเหล่านี้ถูกพับแผนเอาไว้ไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสนามบินเชียงใหม่ (แห่งที่ 2)
นับเป็นโครงการไฮไลต์ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และถูกหยิบขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่
ที่เตรียมรื้อฟื้นแผนสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว


เนื่องจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดหลายอย่างและไม่สามารถขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณ
ผู้ใช้บริการสนามบินได้ในอนาคต อีกทั้งผู้ใช้บริการสนามบินได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าปี 2557 จำนวนผู้โดยสารจะทะลุ 6 ล้านคน หากรอให้ผู้โดยสารเต็มตามปริมาณการรองรับของสนามบินจะเป็นเรื่อง
ลำบากและไม่ทันต่อสถานการณ์ในอนาคต ในเบื้องต้นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพน่าจะอยู่ระหว่างอำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน


นอร์ทเทิร์นแลนด์พอร์ทชะลอยตัว

นาวาอากาศโท หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2
เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในชุดที่แล้ว ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ในระยะ 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิด Northern Land Port
ซึ่งโครงการสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2ก็ถูกบรรจุอยู่ภายในยุทธศาสตร์นี้ แต่ล่าสุดโครงการนี้ได้ถูกชะลอไปอย่างไม่มีกำหนด
และไม่มีความคืบหน้า


"โครงการสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2 นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการหรือไม่
ซึ่งก็มีปัจจัยในหลาย ๆ องค์ประกอบที่ต้องพิจารณา ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วนก็ต้องมีส่วนร่วมผลักดัน
รวมทั้งต้องมีที่ดินรองรับในการก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้พื้นที่ราว 3,000 ไร่ขึ้นไป อีกทั้งต้องเตรียมเรื่องการเวนคืนที่ดิน
และงบประมาณในการลงทุน"


นาวาอากาศโท หลักชัย กล่าวว่า สนามบินเชียงใหม่ในปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง พื้นที่ 1,605 ไร่
ซึ่งยังคงมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ในระยะอีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2567) ที่คาดว่าจำนวนผู้โดยสาร
จะเพิ่มขึ้นถึงกว่า 10 ล้านคน

ก่อนหน้านี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในช่วงที่มารับตำแหน่งใหม่ว่า จะสานต่อ
นโยบายของผู้ว่าฯท่านเดิม เช่น สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 แต่ขอเวลาศึกษารายละเอียดและพร้อมที่จะผลักดัน
หากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อจังหวัดในภาพรวม


ภาคเอกชนผลักดันต่อ

ด้านนายเฉลิมชาตินครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการสนามบินจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2
มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาว เพราะสนามบินในปัจจุบันเริ่มแออัดมากขึ้น
จากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอีกราว 10 ปีข้างหน้าการให้บริการก็จะเต็มศักยภาพที่จะรองรับ
ผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคน ดังนั้น แผนการสร้างสนามบินแห่งใหม่จึงควรได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต


ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ให้การสนับสนุนและผลักดัน
โครงการนี้มาโดยตลอด ขณะที่รัฐบาลในชุดที่แล้วก็ให้การสนับสนุนโครงการ และในระดับจังหวัดก็ได้เริ่มมีการศึกษา
และลงสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคของ คสช. โครงการฯ
ก็ไม่ได้มีการขับเคลื่อนต่อ

นายเฉลิมชาติ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำเสนอโครงการสนามบินจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2
เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในเร็ว ๆ นี้

จากนั้นจะนำโครงการเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวน
โครงการและพิจารณาถึงความสำคัญและความจำเป็นของโครงการที่จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
ในระยะยาวโดยจะร่วมกันผลักดันโครงการและนำเสนอรัฐบาลต่อไป

ในที่สุดแล้ว การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองหลัก-เมืองรอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารประเทศจะต้องเร่งพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทันกับการเติบโตของเมืองในยุคเออีซี
นวดกระปู๋ นวดกระปู๋เชียงใหม่ นวดกระษัย ไซด์ไลน์ Sideline นวดน้ำมัน นวดอโรมา นวดแผนโบราณ อาบอบนวด ออน การบ้าน เรื่องเสียว ลายแทง หนังโป๊ AV เชียงใหม่